پیستوله رنگ پاش کرون

پیستوله رنگ پاش کرون وزن ۱۵۰۰ گرم توضیحات نازل ۲.۵ میلی‌متر ظرفیت مخزن رنگ ۹۰۰ سی‌سی فشار هوا ۰.۱-۰.۲ بار